Check out our offer

and choose a course for you

SMART or SLOW?

SMART

SLOW

♥ You start learning Polish from the beginning (you will be working with our A Dlaczego? textbook)

♥ You start learning Polish, you are from a Slavic country

♥ You are curiosity-driven or you have to learn Polish

♥ You want to learn the language because you live here, work here, and you want to stay for a longer period of time

♥ You don’t have much time: just a week, a month, three months, half a year

♥ You have a lot of time: a year or even several years, you plan to stay in Poland for a longer period of time

♥ You want to learn as much as possible in a short time

♥ Slowly but surely, you are not in a hurry

♥ You focus on practical skills

♥ You focus on practical skills, but grammar included

♥ You just want to talk

♥ You want to develop skills in speaking, reading, and writing

♥ You want to learn the necessary forms to be able to communicate: transport, food and restaurant, etc.

♥ You want to learn not only the language, but also the realities of living in Poland

♥ You want to use grammar to communicate

♥ You want to focus on grammar to achieve accuracy

♥ Intuition and deduction in learning grammar

♥ Intuition and deduction in learning grammar

♥ You want the instant effect

♥ You understand that learning is a process

♥ You don’t take yourself too seriously

♥ You learn by taking your time to do it

♥ You are practical

♥ You want to compare Polish to other languages, you play with words, contexts

♥ You communicate using the basic vocabulary, you are able to use other means of communication such as body language

♥ You take your time in learning to communicate

♥ Polish doesn’t scare you

♥ You  understand that Polish might not be as easy as English or Spanish and you know there will be challenges along the way

Let’s start your journey with Polish!

Sign up for our newsletter

 

KURSY DLA FIRM

 

Jesteśmy przekonane, że znajomość choć podstaw języka kraju, w którym się mieszka i pracuje, to jeden z kluczowych warunków rozumienia go i jego mieszkańców. Pomaga odnaleźć się w nowym środowisku oraz daje poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Umożliwić pracownikom naukę języka polskiego w miejscu pracy, to wykonać piękny gest powitalny i dać dowód naszej polskiej gościnności.

Przygotowujemy kursy branżowe oparte na słownictwie i zagadnieniach związanych ze specyfiką firmy Klienta. Mamy doświadczenie w prowadzeniu kursów dla słuchaczy z całego świata, w tym zza naszej wschodniej granicy, a także dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Rozumiemy ich potrzeby i różnice kulturowe. Na życzenie organizujemy eventy integracyjne ze specjalistami z dziedzin takich jak: etnologia, etnolingwisyka, kulturoznawstwo czy psychologia.

 

 

KURSY INDYWIDUALNE

 

Lubisz uczyć się sam na sam z nauczycielem? Koncentrować się na swoich mocnych stronach i pracować nad tymi słabymi? To kurs dla Ciebie!

Kurs opiera się na programie dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz Twojego kalendarza.

Oszczędzamy Twój czas na dojazd. Z nami możesz się uczyć:

 

 

KURSY GRUPOWE

 

Motywuje Cię praca w grupie? Potrzebujesz nie tylko nauki, ale też towarzystwa, rywalizacji i dobrej zabawy? Zapraszamy do nas!

 

 

KURS NA ŻYCZENIE

 

Chcesz zdać egzamin certyfikacyjny? Przed Tobą egazmin w Izbie Lekarskiej? Masz nietypową pracę lub nietypowy kalendarz? Dużo podróżujesz? Bywasz w Poznaniu sporadycznie? Napisz do nas! Zaprojektujemy kurs odpowiadający Twoim wymaganiom i oczekiwaniom.

Uczymy języków specjalistycznych, w tym języka medycznego i dentystycznego, a kursy te opieramy o podręczniki naszego autorstwa: Będę lekarzem oraz Będę dentystą.

 

 

CUSTOMIZED COURSE

 

You want to pass the certification exam? You have an exam at the Chamber of Physicians and Dentists? You have an unusual profession or your schedule, or you travel a lot? Or maybe you come to Poland just from time to time? Contact us, we will design a course that will suit your needs!

We teach special purpose language, including medicinal and dentist language. The courses are based on textbooks written by us: I will be a doctor and I will be a dentist.

 

 

GROUP COURSES

 

You are motivated when working with others? You want to not only learn, but also have fun, compete and meet new people? This course is for you!

 

 

INDIVIDUAL COURSES

 

If you want to learn one to one, focus on your strengths and work on your weaknesses, this course is for you.

We take into consideration your individual needs and objectives and we tailor the course to your schedule.

With us you can learn:

 

 

POLISH FOR COMPANIES

 

We strongly believe that reaching even a basic level in the language of a country you stay is the most crucial element to understand its residents. It enables you to accommodate easily in a new environment, gives you the feeling of agency and safety. Providing your foreign workers with the chance to participate in a customized Polish course in their workplace is a great welcoming gift and a proof of our well-known hospitality. The courses are based on vocabulary and topics connected to the client’s needs. We have experience in teaching Polish to specific groups of people from all over the world, including our Eastern neighbours or refugees from the Nest East. We understand their specific needs and cultural differences between Poland and their native countries. Upon request, we can organize integrational events conducted by ethnologists, ethnolinguists, culture experts, or psychologists.