Polityka Prywatności Polish For You


1. Ogólne informacje na temat Polityki Prywatności w Polish For You

Miło nam, że jesteś z nami! Dziękujemy!

Poniżej określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych w Polish For You. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych usług i działań promujących język polski, również przyszłych.

Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci tę informację. O ile nie określimy inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz,
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

2. Twoje prawa a RODO

Prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych i są to:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji.

3. Sposób, w jaki Polish For You gromadzi dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w momencie:

 • kiedy podpisujesz umowę kursu języka polskiego w Polish For You (pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu, adres e-mail),
 • kiedy wysyłasz do nas wiadomość mailową na adres kontakt@polishforyou.eu (pozyskujemy adres e-mail),
 • kiedy zapisujesz się na newslettera Polish For You poprzez stronę www.polishforyou.eu lub podczas Polish Cafe (pozyskujemy Twoje imię, nazwisko i adres e-mail),
 • kiedy zamawiasz i kupujesz produkty Polish For You (pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu, adres e-mail).

4. Sposób, w jaki Polish For You wykorzystuje Twoje dane osobowe

Poniżej znajdują się powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • realizacja postanowień umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego,
 • komunikowanie się w celu przekazania informacji ofertowych, jak i o Polish Cafe oraz innych działaniach związanych z działalnością Polish For You,
 • realizacje płatności.

5. Udostępnianie Twoich danych osobowych przez Polish For You

Korzystamy z usługi dostawców usług platformy Mailchimp do email marketingu oraz z usług księgowych Biura Rachunkowego ESQ ul. Kordeckiego 22A, 60-144 Poznań.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na stronie internetowej Polish For You.

7. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z administratorem Twoich danych, adres pocztowy i mailowy poniżej:

Polish For You. Karolina Sołowska
ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań
kontakt@polishforyou.eu

 

KURSY DLA FIRM

 

Jesteśmy przekonane, że znajomość choć podstaw języka kraju, w którym się mieszka i pracuje, to jeden z kluczowych warunków rozumienia go i jego mieszkańców. Pomaga odnaleźć się w nowym środowisku oraz daje poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Umożliwić pracownikom naukę języka polskiego w miejscu pracy, to wykonać piękny gest powitalny i dać dowód naszej polskiej gościnności.

Przygotowujemy kursy branżowe oparte na słownictwie i zagadnieniach związanych ze specyfiką firmy Klienta. Mamy doświadczenie w prowadzeniu kursów dla słuchaczy z całego świata, w tym zza naszej wschodniej granicy, a także dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Rozumiemy ich potrzeby i różnice kulturowe. Na życzenie organizujemy eventy integracyjne ze specjalistami z dziedzin takich jak: etnologia, etnolingwisyka, kulturoznawstwo czy psychologia.

 

 

KURSY INDYWIDUALNE

 

Lubisz uczyć się sam na sam z nauczycielem? Koncentrować się na swoich mocnych stronach i pracować nad tymi słabymi? To kurs dla Ciebie!

Kurs opiera się na programie dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz Twojego kalendarza.

Oszczędzamy Twój czas na dojazd. Z nami możesz się uczyć:

 

 

KURSY GRUPOWE

 

Motywuje Cię praca w grupie? Potrzebujesz nie tylko nauki, ale też towarzystwa, rywalizacji i dobrej zabawy? Zapraszamy do nas!

 

 

KURS NA ŻYCZENIE

 

Chcesz zdać egzamin certyfikacyjny? Przed Tobą egazmin w Izbie Lekarskiej? Masz nietypową pracę lub nietypowy kalendarz? Dużo podróżujesz? Bywasz w Poznaniu sporadycznie? Napisz do nas! Zaprojektujemy kurs odpowiadający Twoim wymaganiom i oczekiwaniom.

Uczymy języków specjalistycznych, w tym języka medycznego i dentystycznego, a kursy te opieramy o podręczniki naszego autorstwa: Będę lekarzem oraz Będę dentystą.

 

 

CUSTOMIZED COURSE

 

You want to pass the certification exam? You have an exam at the Chamber of Physicians and Dentists? You have an unusual profession or your schedule, or you travel a lot? Or maybe you come to Poland just from time to time? Contact us, we will design a course that will suit your needs!

We teach special purpose language, including medicinal and dentist language. The courses are based on textbooks written by us: I will be a doctor and I will be a dentist.

 

 

GROUP COURSES

 

You are motivated when working with others? You want to not only learn, but also have fun, compete and meet new people? This course is for you!

 

 

INDIVIDUAL COURSES

 

If you want to learn one to one, focus on your strengths and work on your weaknesses, this course is for you.

We take into consideration your individual needs and objectives and we tailor the course to your schedule.

With us you can learn:

 

 

POLISH FOR COMPANIES

 

We strongly believe that reaching even a basic level in the language of a country you stay is the most crucial element to understand its residents. It enables you to accommodate easily in a new environment, gives you the feeling of agency and safety. Providing your foreign workers with the chance to participate in a customized Polish course in their workplace is a great welcoming gift and a proof of our well-known hospitality. The courses are based on vocabulary and topics connected to the client’s needs. We have experience in teaching Polish to specific groups of people from all over the world, including our Eastern neighbours or refugees from the Nest East. We understand their specific needs and cultural differences between Poland and their native countries. Upon request, we can organize integrational events conducted by ethnologists, ethnolinguists, culture experts, or psychologists.