Polityka Prywatności Polish For You

1. Ogólne informacje na temat Polityki Prywatności w Polish For You

Miło nam, że jesteś z nami! Dziękujemy!

Poniżej określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych w Polish For You. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych usług i działań promujących język polski, również przyszłych.

Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci tę informację. O ile nie określimy inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz,
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

2. Twoje prawa a RODO

Prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych i są to:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji.

3. Sposób, w jaki Polish For You gromadzi dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w momencie:

 • kiedy podpisujesz umowę kursu języka polskiego w Polish For You (pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu, adres e-mail),
 • kiedy wysyłasz do nas wiadomość mailową na adres kontakt@polishforyou.eu (pozyskujemy adres e-mail),
 • kiedy zapisujesz się na newslettera Polish For You poprzez stronę www.polishforyou.eu lub podczas Polish Cafe (pozyskujemy Twoje imię, nazwisko i adres e-mail),
 • kiedy zamawiasz i kupujesz produkty Polish For You (pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu, adres e-mail).

4. Sposób, w jaki Polish For You wykorzystuje Twoje dane osobowe

Poniżej znajdują się powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • realizacja postanowień umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego,
 • komunikowanie się w celu przekazania informacji ofertowych, jak i o Polish Cafe oraz innych działaniach związanych z działalnością Polish For You,
 • realizacje płatności.

5. Udostępnianie Twoich danych osobowych przez Polish For You

Korzystamy z usługi dostawców usług platformy Mailchimp do email marketingu oraz z usług księgowych Biura Rachunkowego ESQ ul. Kordeckiego 22A, 60-144 Poznań.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na stronie internetowej Polish For You.

7. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z administratorem Twoich danych, adres pocztowy i mailowy poniżej:

Polish For You. Karolina Sołowska
ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań
kontakt@polishforyou.eu

Koszyk
Scroll to Top