Polish cases: Instrumental. Step 1

One of the Instrumental’s case function is to inform who we are. Read about Narzędnik and watch our videos expaining Polish grammar!

JESTEM + narodowość (Polak, Francuzka, Ukrainiec, Białorusinka, Grek, Czeszka, Irlandczyk, Turczynka)

Jestem Francuzem. Jestem Polką.

On jest Białorusinem. Ona jest Ukrainką.

Jesteśmy Czechami. Jesteśmy Greczynkami.

Oni są Turkami. One są Irlandkami.

r. męski: Szwed + -em = Szwedem (Rosjaninem, Niemcem, Hiszpanem)

UWAGA! k, g + -iem => Polakiem, Belgiem

r. żeński: Szwedka + -ą = Szwedką (Rosjanką, Niemką, Hiszpanką, Polką, Belgijką)

l. mnoga: Szwed + -ami = Szwedami (on + on, on + ona)

                  Szwedka + -ami = Szwedkami (ona + ona)

JESTEM + zawód / profesja (aktor, policjantka, kucharz, nauczycielka, tancerz, lekarka)

Jestem policjantem. Jestem aktorką.

On jest  świetnym nauczycielem. Ona jest fantastyczną kucharką.

On jest polskim nauczycielem. Ona jest polską kucharką.

Oni się dobrymi lekarzami. One są utalentowanymi tancerkami.

Oni są polskimi lekarzami. One są polskimi tancerkami.

r. męski przymiotnik (adjectiv): -ym /-im   

dobry => dobrym        polski => polskim        

r. żeński przymiotnik (adjective):

l. mnoga: -ymi / -imi

dobry => dobrymi       polski => polskimi

UWAGA!

dentysta => On jest dentystą. (Ona jest dentystką)

dobry dentysta => On jest dobrym dentystą. (Ona jest dobrą dentystką.)

JESTEM + funkcja / rola (kobietą, matką, córką, ojcem, bratem, partnerem)

Jestem kobietą, córką, siostrą, feministką, weganką.

Jestem mężczyzną, ojcem / tatą, synem, bratem, katolikiem, ekologiem.

A ty? Kim jesteś?

UWAGA!

Magda jest asystentką. vs Magda to (jest) asystentka.

Tomasz jest informatykiem. vs Tomasz to (jest) informatyk.

To (jest) + Mianownik! (Nominativ, basic form, unchanged form)

More explanations and examples you will find in our video lesson below.

Join our Live with Karo every Friday 2.30 CET on our FB and IG profile: https://www.facebook.com/PolishisForYou

You can also practice more with our DYKTANDO (listening and spelling task). Video and transcription to download below.

Feel free to email us it done at: kontakt@polishforyou.eu

Zapraszamy na naszą grupę na fb Polish For You Group Tutaj też możesz praktykować polski z nami! https://www.facebook.com/groups/725535451316158

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket
Scroll to Top