Najważniejsze, uważam, w nauce polskiej gramatyki jest zrozumieć jak ten język działa, co jest jego znakiem rozpoznawczym. Jednym z podstawowych mechanizmów języka polskiego jest deklinacja – przypadki. To one pozwalają pokazać relacje między słowami i dlatego szyk (układ, kolejność) wyrazów w języku polskim jest dość dowolny (inaczej niż w angielskim czy niemieckim, w których słowa mają swoje miejsce).

Podczas kilkunastu ostatnich live’ów powtarzaliśmy 3 przypadki: Narzędnik, Biernik i Dopełniacz. Możesz do nich wrócić (wcześniejsze posty), jeśli czujesz, że jeszcze nie wszystko jest dla Ciebie jasne. Jeśli jednak chcesz już teraz sprawdzić, czy rozumiesz jak funkcjonuje język polski, zobacz nasze video poniżej. I nie martw się, jeśli nie pamiętasz jeszcze wszystkich końcówek! Najważniejsze to rozumieć i wiedzieć, dlaczego jest Narzędnik, Biernik, a dlaczego Dopełniacz.

Jeśli potrzebujesz struktury, tabelki, ‘mapy’, to kliknij ‘pobierz’. Tam, na jednej stronie są 3 przypadki z ich funkcjami (które były na live’ach, poziom A2 / B1) i końcówkami (formami).

Jeśli masz pytanie – napisz do na na: kontaktakt@polishforyou.eu

I pamiętaj, żeby konfrontować przypadki ze sobą! Nie uczyć się ich tylko w izolacji. Mieć świadomość, że to samo słowo w języku polskim (też Twoje imię!) może mieć różne formy, a te formy zależą od sytuacji, od kontekstu i od słów obok w zdaniu.

Dużo takich ćwiczeń znajdziesz w naszym ebooku „Rozumieć polski” (już niedługo w sprzedaży!) oraz w naszych video na YouTube (różowe video poniżej) oraz w ćwiczeniu tutaj!

Miłej pracy więc!

Let's start your journey with Polish!

Sign up for our newsletter

 

KURSY DLA FIRM

 

Jesteśmy przekonane, że znajomość choć podstaw języka kraju, w którym się mieszka i pracuje, to jeden z kluczowych warunków rozumienia go i jego mieszkańców. Pomaga odnaleźć się w nowym środowisku oraz daje poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Umożliwić pracownikom naukę języka polskiego w miejscu pracy, to wykonać piękny gest powitalny i dać dowód naszej polskiej gościnności.

Przygotowujemy kursy branżowe oparte na słownictwie i zagadnieniach związanych ze specyfiką firmy Klienta. Mamy doświadczenie w prowadzeniu kursów dla słuchaczy z całego świata, w tym zza naszej wschodniej granicy, a także dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Rozumiemy ich potrzeby i różnice kulturowe. Na życzenie organizujemy eventy integracyjne ze specjalistami z dziedzin takich jak: etnologia, etnolingwisyka, kulturoznawstwo czy psychologia.

 

 

KURSY INDYWIDUALNE

 

Lubisz uczyć się sam na sam z nauczycielem? Koncentrować się na swoich mocnych stronach i pracować nad tymi słabymi? To kurs dla Ciebie!

Kurs opiera się na programie dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz Twojego kalendarza.

Oszczędzamy Twój czas na dojazd. Z nami możesz się uczyć:

 

 

KURSY GRUPOWE

 

Motywuje Cię praca w grupie? Potrzebujesz nie tylko nauki, ale też towarzystwa, rywalizacji i dobrej zabawy? Zapraszamy do nas!

 

 

KURS NA ŻYCZENIE

 

Chcesz zdać egzamin certyfikacyjny? Przed Tobą egazmin w Izbie Lekarskiej? Masz nietypową pracę lub nietypowy kalendarz? Dużo podróżujesz? Bywasz w Poznaniu sporadycznie? Napisz do nas! Zaprojektujemy kurs odpowiadający Twoim wymaganiom i oczekiwaniom.

Uczymy języków specjalistycznych, w tym języka medycznego i dentystycznego, a kursy te opieramy o podręczniki naszego autorstwa: Będę lekarzem oraz Będę dentystą.

 

 

CUSTOMIZED COURSE

 

You want to pass the certification exam? You have an exam at the Chamber of Physicians and Dentists? You have an unusual profession or your schedule, or you travel a lot? Or maybe you come to Poland just from time to time? Contact us, we will design a course that will suit your needs!

We teach special purpose language, including medicinal and dentist language. The courses are based on textbooks written by us: I will be a doctor and I will be a dentist.

 

 

GROUP COURSES

 

You are motivated when working with others? You want to not only learn, but also have fun, compete and meet new people? This course is for you!

 

 

INDIVIDUAL COURSES

 

If you want to learn one to one, focus on your strengths and work on your weaknesses, this course is for you.

We take into consideration your individual needs and objectives and we tailor the course to your schedule.

With us you can learn:

 

 

POLISH FOR COMPANIES

 

We strongly believe that reaching even a basic level in the language of a country you stay is the most crucial element to understand its residents. It enables you to accommodate easily in a new environment, gives you the feeling of agency and safety. Providing your foreign workers with the chance to participate in a customized Polish course in their workplace is a great welcoming gift and a proof of our well-known hospitality. The courses are based on vocabulary and topics connected to the client’s needs. We have experience in teaching Polish to specific groups of people from all over the world, including our Eastern neighbours or refugees from the Nest East. We understand their specific needs and cultural differences between Poland and their native countries. Upon request, we can organize integrational events conducted by ethnologists, ethnolinguists, culture experts, or psychologists.